Expandera er affärsverksamhet!

Har ni en företagsidé eller rent av precis startat ett? saknar ni en hemsida, webbshop, visitkort, flyers, folders, videos, anknytning till sociala medier etc? eller behöver uppdatera er hemsida för att locka en större målgrupp?

Det är dessa verktyg som krävs för att visa att ni finns. Vi skapar och publicerar även videos vilket är ett sensations element inom PR. Vi skriver även text och gör content till hemsidor, broschyrer, flyers och övriga grafiska element för att stärka ert varumärke.

25% Rabatt i Nykundsrabatt på vilket element ni än väljer

Kontakt


Responsiv Webbdesign/ Grafisk Design

NS Vision Design anpassar er marknadsförings modell med alla de grafiska element ni behöver för att nå ut till just er målgrupp
Kartläggning och översikt

Vi börjar med att boka in ett möte där vi går igenom ert företag och er vision kring dess ansikte utåt och vilka element just ni behöver. 

Sedan gör vi en planering/ översikt/ research/ kartläggning över just era målgrupper.

Allt går helt enligt er linje och affärsmodell.

NSVD designar all den PR Materiell ni behöver för att nå ut på det mest optimala sättet

När jag fått en bra överblick över just ert företag så börjar vi med er logotyp – färger/ typsnitt/ symbol – allt detta går i linje med er vision. Vi kommer ha regelbunden dialog för att uppnå detta.

NSVD börjar sedan konstruera er en hemsida med den content som beskriver er och vilka tjänster ni erbjuder, språket byggs på dess målgrupp.

Utöver de grafiska medel ni behöver så kan jag också erbjuda er content för er hemsida/ folders/ flyers, sidor på sociala medier etc.

Utöver fysisk marknadsförings material behöver ett företag också finnas på sociala medier. Vilka sociala medier, är helt beroende på vilken typ av företag ni är och hur er vision ser ut, detta är en viktig del så att företaget inte uppfattas på fel sätt genom att finnas i fel kanaler. Detta diskuterar vi fram i den delen av processen som kommer bli aktuellt efter att vi gjort förarbetet såsom Logotyp, visitkort, hemsida och dyl.

Foldrar, broschyrer, flyers, visitkort, ev annonser och integration med sociala medier är av stor vikt för en lyckad marknadsföring

Det som även skiljer NSVD åt från många andra PR byråer är att vi baserar kostnaderna individuellt. Vi vill att ni får er företagsvision/affärsidé förverkligad. Vi är det mest effektiva och prisvärda valet för er som kanske inte kan, har tid eller har det kapital som så många andra byråer faktiskt tar i arvode. Vi finns även till för de bloggare och de med andra rörelser som behöver en professionell hemsida med anknytning till sociala medier.

NSVD delger er en full dokumentation om var ni kan lägga ut foldrar, ev sätta upp affischer, i vilka sociala medier ni når ut bäst i och även hur ni uppdaterar där med olika erbjudanden, t ex vid högtider etc. Att lägga ut foldrar på aktuella mässor och andra öppna lokaler där ni kan lägga ut foldrar/broschyrer i, är ett sätt vi sett mycket stor framgång i!


Vad mina kunder säger

Sonja Reuterskiöld

ILLUSTRATÖR

”Natalie har utfört projektet på ett mycket proffesionellt sätt. Hon har förmågan att se hela bilden, dvs från illustratörens villkor på marknaden till möjliga strategier för just mitt företag. Natalie har även talangen att på ett lugnt och pedagogiskt sätt förklara komplicerade saker och skeenden. Natalie är punktlig, ansvarstagande och en mycket trevlig person att samarbeta med”

Hanna Kostmann

Egen Företagare

”Natalie har gjort en hemsida för oss, uppdaterat vår broschyr och visitkort.

Hon har arbetat självständigt och effektivt. Hon är mycket engagerad och har mycket god samarbetsförmåga.

Anna Lundgren

Projektledare

Natalie har varit en aktiv och drivande medlem i redaktionen hos Dynamo Förlag och var även en period ansvarig för marknadsförings gruppen. Hon bidrog med många relevanta synpunkter till gruppen och framförallt med en glädje kring viktiga frågor. Hon har också vidareutvecklat vår webbplats och kommit med bra tips tilla alla om sökoptimering och struktur. En annan del hon har bidragit till är vår grafiska produktion. Natalie har varit en ovärderlig kollega, varmhjärtad, flexibel och visat sig vara kunnig inom flera områden i sin tid hos Dynamo Förlag. Hon har kommit hit med en vilja att lära sig och bidra till verksamheten. Hon är duktig på att göra research och hitta intressanta vinklar i svåra ämnen. Jag ser en ljus framtid för henne inom digital marknadsföring och vill varmt rekommendera Natalie till framtida arbetsgivare. Undertecknad ställer gärna upp som referent vid behov.”

Låt mig förverkliga er vision

Kontakta oss för en konsultation