Dessa är ett utdrag av mina många projekt genom åren. Jag har utformat allt från mindre tidningar, bokomslag, produktetiketter | etikettdesign, foldrar, flyers, affischer, broschyrer, presentkort, visitkort etc inom tryckproduktion | PR | Sociala medier.
I en del av mina arbeten genom åren så har research | sammanställning | statistik | målgruppskartering varit en stor del av arbetet.

Tidsskrifter, Folders, visitkort, content och diverse trycksaker – i alla projekt ingår det olika delar av research, sammanställningar, målgruppskartering, PR Planeringar etc – 2012 tom 2021

Nedan är Trycksaker för olika ändamål såsom T-shirt tryck, Affischering för event inom kommun, Tidningstryck, Presentkorts design, högtidskampanj, folders, kommunala fritisvårds aktiviteter, visitkort, infoblad med anledning av Corona, olika foldrar, infoblad för kommunal verksamhet etc.