Integritetspolicy

Integritetspolicy för NS Vision Design

Senast uppdaterad: 2023-10-08

Jag värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt och enligt gällande lagar och förordningar. Denna integritetspolicy beskriver hur jag samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker min webbplats och använder våra tjänster.

1. Vilka personuppgifter samlar jag in?

Jag samlar in och behandlar endast personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder mina tjänster. De typer av personuppgifter som jag kan samla in inkluderar:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Meddelanden som du skickar till mig

2. Syftet med att samla in personuppgifter

Jag samlar in och behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kommunikation mellan dig och mig och för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt. Jag kan också använda dina uppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter.

3. Laglig grund för databehandling

Jag behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke. Genom att använda mina tjänster och lämna dina uppgifter godkänner du integritetspolicyn och samtycker till min hantering av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

4. Utlämning av uppgifter till tredje part

Jag delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag.

5. Dataskydd och säkerhet

Jag vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Jag förvarar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som jag har om dig. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter efter avslutat projekt eller om du inte längre önskar att vi behåller dem.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor om integritetspolicyn eller hur jag hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via mail: info@nsvisiondesign.se

8. Ändringar i integritetspolicyn

Jag förbehåller mig rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och den reviderade policyn träder i kraft från och med det datum som anges ovan.

Jag tackar för ditt förtroende och ser fram emot att bistå dig i dina projekt.
Natalie Antoinette
NS Vision Design
Rulla till toppen