Anhörigkonsulent assistent/strateg – Research/ Affischer/ Flyers/ Folders/ Marknadsföring/ Målgrupps kartering/ Logotyp/ Sociala medier

Sedan 2017 har jag arbetat idéellt med Julia Svahn, Anhörigkonsulent i Sundbybergs stad, med diverse uppgifter med målet att stärka stadens anhörigstöd, vilket vi nu har lyckats med genom spridning av ökad medvetenhet genom sociala medier, affischering på platser som vårdcentraler, bibliotek, vårdinstanser såsom Psykiatrin nordväst, kommunhuset, anslagstavlor, bibliotek etc. Vi har öppnat ett anhörig café med tema kopplat till stöd för anhörig. Det har hållits föreläsningar, grupper och digitala navigerings kurser – information om detta har spridits genom Affischering och Sociala medier där jag fokuserat på specifika grupper kopplat till målgruppen som kommun. Har även spridit de i övriga Sveriges kanaler för att på så sätt nå ut i en större breddgrad.

Vi har haft regelbundna möten där jag hållit i mötesprotokoll och då delgivit vad jag kommit fram till genom min research inom området och, delgivit förslag om åtgärder som kan behöva tas för att bredda medvetenheten för målgruppen.

Jag har gjort även gjort en Logotyp för just den enheten att använda i sociala medier och upprättat en Facebook sida där all information lagts upp Sundbybergs Stads Anhörigstöd | Facebook – samt spridit de digitala kurser/grupper/föreläsningar som hållits under Corona Pandemin. Har i syfte av Pandemin även gjort en folder digital som fysisk. Detta var min idé då jag sett att för lite information kring de olika stödorganisationer/föreningar finns ute och att de va ofördelaktigt svårtillgängliga för allmänheten och många människor känner inte ens till att fler av dessa finns, det hade även tillkommit några just pga pandemin. Så efter research, sammanställning och målgrupps kartering fick jag ihop ett bra antal organisationer/föreningar för en 4 sidig folder, tryckt ut och satte ihop de själv sedan skickade jag iväg ett gäng foldrar till kommuner, vårdenheter samt att de delades ut på olika platser såsom Lokala träff föreningar, bibliotek etc. De spreds även ut digitalt där jag taggade var organisation och fick gott gensvar från fler av dessa.

Dessa protokoll/Content hittar du under sidan Content/PR/Projekt – NS Vision Design

Informatör – Tidsskrifter/annonser och Affischer

I mitt tidigare arbete som Informatör så fick jag jobba med att göra en tidning, detta innefattade bearbetning av text/bild/fotografera/intervjuer/kontakt med tryckeri.

Denna titel innefattade även att designa/skriva och lägga ut annonser. Göra och skriva ut affischer.

Get inspired – Feel the motion – Realize it On screen

Illustrationer – Illustrationer i Illustrator

Jag har gjort en del illustrationer, men detta område är ej min huvudsakliga ådra, men är absolut något jag kan göra. Jag gör antingen fria illustrationer eller från bildkalkering/dela upp – allt i Illustrator.

Gjorde illustrationer för en meny på en restaurang i Odenplan, en illustration som skolarbete, en från direktkalkering då det va en teckning. Sedan illustrationer för ett Avatar bibliotek som är till ett annat projekt jag deltar i – mer om detta finns på sidan Logotyper – NS Vision Design och Content/PR/Projekt – NS Vision Design

×

Posters – Fanposters/Natur

Att göra Posters/Affischer är en del som jag älskar att göra. Dessa är för en grupp på Facebook som jag har – en Fangrupp av en TV Serie som gått i över 10 år, jag har idag nästan 700 medlemmar och är min fritidshobby. Dessa är inte direkt arbetsrelaterade, men vill visa hela min mångfacetterade portfolio som Grafisk Designer och posters går väl aldrig ur tiden;)

Älskar även naturen och dess skönhet så har tagit bilder som jag sedan bearbetat själv – allt gjort i Facebook där jag använder filter, penslar, färger, toner och det finns hela tiden nya element att lära sig vilket är en utmaning jag sätter stort värde i.