Bakgrundsarbetet är grunden till ett lyckat resultat!

Bakgrundsarbetet är det största arbetet bakom varje del inom mitt gebit – formgivning/ framställning/ resultat. Det innefattar oftast research/ Analys/ Målgruppskartering om inget annat är sagt. Var projekt har sin egen prägel och jag arbetar metodiskt efter hur dess linje, affärsverksamhet/ verksamhet och vision ser ut. Jag har inte bara arbetat med företag utan också inom kommunala instanser, samt i egna projekt.

Jag arbetar för era idéer!

– Projektarbete
– Översikt och analysering marknadsundersökning
– Research
– Grafisk profil
– Företagsprofil
– Integritetspolicy
– GDPR Policy 
– Affärsutveckling 
– Användarvatal
– Frågeställningar i utvecklingssyfte / Problemlösning
– Text för hemsidor, sociala medier, Foldrar, Posters, Organiseringsmaterial
– Strategisk planering etc.

Follow us on Social Media